EZ Centrum
EZ centrum
   Vyhledávání:  
Nepřihlášený uživatel         Nákupní košík: 0,00 Kč

Název:Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ
Kat. číslo:UCZS014
Cena:147,00 Kč včetně 10% DPH
Počet stran:136
Datum vydání:
Vydavatel:Scientia, spol. s r.o.
Přidat do košíku
  
Touto učebnicí je uzavřena kompletní řada našich přírodopisů, o jejichž koncepci jsme již psali v anotaci prvního dílu.
 
Anotace: Touto učebnicí je uzavřena kompletní řada našich přírodopisů, o jejichž koncepci jsme již psali v anotaci prvního dílu. Probírané celky v přírodopise pro devátý ročník plně odpovídají osnovám pro tento stupeň (v závorce jsou uvedeny názvy jednotlivých kapitol): I ZEMĚ - NÁŠ DOMOV (jak vznikl svět, stavba Země, pohyb kontinentů, tektonika, sopečná činnost a zemětřesení, magma a vyvřelé horniny, zvětrávání, eroze, usazené horniny, přeměněné horniny, minerály a jejich vznik, ložiska a jejich vznik, obrazové přehledy minerálů a hornin), II HISTORIE ZEMĚ (prahory a starohory, vznik a vývoj života, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory, koloběh hmoty a prvků, kosmické vlivy, obrazový přehled vývoje Země), III ČLOVĚK MĚNÍ A CHRÁNÍ SVĚT (vývoj člověka, jak člověk měnil svět, půda jako zrcadlo krajiny, blahodárná a nebezpečná voda, vzdušný oceán, krajina a její funkce, krajinné typy, tvorba krajiny, chráníme svět a pečuejme o něj).Rozsah 135 stran. V4. Kategorie: Přírodopis, II. stupeň, Školy (kromě tabulí)